top of page

רקמה על נייר

סדנת רקמה על נייר . 

להביע חיבורים באמצעות חוטים ותכים שונים .

בסדנה נדבר על חיבורים חברתיים בחיינו ונלמד לתרגם את הרעיונות שלנו לשפת האמנות המופשטת.

נתנסה בחיבורים ל ניירות שונים באמצעות רקמה ותפירה.

נשקע בעבודה מדיטטיבית עמוקה ומרגיעה .


סדנה של שלוש שעות בפרדס חנה

 כיבוד קל ושתיה חמה