בחירת תכנית מינוי

 • סדנה פתוחה

  380₪
  לחודש
  בתוקף למשך 12 חודשים
  • תשלום חודשי
 • סידרת טכניקות

  880₪
   
  סידרת 5 מפגשים ליצירה טכניקות במחיר 4
   
  • סדנת טכניקות
 • סדנת טכניקות

  220₪
   
  מפגש בודד
   
  • סדנת טכניקות
 • סדנה פתוחה

  120₪
   
  השתתפות במפגש